Prezident Asociace sommeliérů ČR

Martin Pastyřík

Životopis vlastními slovy… Martin Pastyrik PNGOd roku 1975 jsem pracoval v hotelu InterContinental Praha. Postupně jako číšník, barman a od roku 1979 jako vedoucí vinárny Mazhaus v tomto hotelu. Na vinném lístku této vinárny bylo více než 100 druhů vín a prováděla se zde kvalitní práce s vínem, oceněná mnoha profesními uznáními. Od roku 1986 jsem byl jmenován vedoucím Nočního klubu. Při rozsáhlé rekonstrukci hotelu InterContinental v roce 1993 jsem absolvoval pracovní stáže v hotelech InterContinental Stuttgart a Londýn. V obou hotelech jsem měl příležitost setkání se špičkovou gastronomií podpořenou vynikající prací s kvalitními víny.

Po návratu do Prahy jsem byl jmenován vedoucím 9. patra v hotelu, kam patřily banketní prostory a restaurace Zlatá Praha. Zde jsme společně s několika kolegy založili v roce 1997 Asociaci sommeliérů ČR a já byl jmenován jejím presidentem. V roce 1998 jsem tuto asociaci a hlavně její činnost a plány prezentoval na zasedání Mezinárodní asociace sommeliérů ve Vídni. Tam jsme také byli přijati za jejího řádného člena. Toto přijetí nám umožňuje pravidelnou účast na všech akcích, které tato organizace ve světě pořádá. Jsou to odborné semináře, kongresy a hlavně mezinárodní soutěže jako Mistrovství světa a Evropy sommélierů. Díky našemu členství jsem zván do odborných komisí při těchto soutěžích, momentálně na mistrovství světa, které se uskutečnilo v roce 2010 v Chile.

Díky degustátorským zkouškám, které jsem složil v roce 2000, jsem členem komise pro hodnocení vín jmenované Ministerstvem zemědělství ČR. Od roku 2000 provozuji vlastní restauraci, vinotéku a bar v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí.